help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/12/2011
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/03/2012
Edition:2
Page:16474
Avis du Conseil d'Etat 50547
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 19: te bepalen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid
Art. 22 tot 25: 01/06/2012 ("treden in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")

Période de vigueur du 31/03/2012 au ...