help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 november 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1991 houdende regeling van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder luchtvaartmaatschappijen ter beveiliging van passagiersvluchten, zelf maatregelen nemen die niet door de Belgische luchtvaartoverheden werden opgelegd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1991
Pagina:28897
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking