help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 november 2011 tot wijziging van artikel 171, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/11/2011
Pagina:68356
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011 ("met ingang van het aanslagjaar 2012")

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...