help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 juni 1991 tot vaststelling van het model der bijdragebescheiden inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector der uitkeringen, van de meerwerkende echtgenoten die zich vrijwillig onderwerpen aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/1991
Pagina:16205
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking