help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/2011
Pagina:37750
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 49502
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2011 ("de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")
Art. 8 en 9: 01/01/2013
Art. 14: 01/12/2011 ("de eerste dag van de zesde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 18, 2de lid. Deze bepaling stelt dat "Met het oog op de toepassing van artikel 9 op de lopende kredietovereenkomsten, nemen de nieuwe termijnen van terugbetaling en nulstelling een aanvang vanaf 1 januari 2013 voor de kredietopeningen met een debetsaldo op die datum en zo niet, op het tijdstip van de eerstvolgende kredietopneming na 1 januari 2013".

Periode van geldigheid van 01/09/2011 tot ...