help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende vaststelling van het stelsel van sancties die van toepassing zijn op schending van bepalingen van Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2011
Editie:2
Pagina:12730
  • 27/12/2012 (Duitse vertaling)
    Rechtzetting (de bekendmaking in het BS 14/05/2012 moet als van nul en generlei waarde beschouwd worden).
  • 14/05/2012 (Duitse vertaling)
  • 11/10/2011 (Duitse vertaling)
Advies van de Raad van State 49062
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/03/2011 tot 21/06/2014