help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2010
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/2010
Pagina:45538
Advies van de Raad van State 46949
Inwerkingtreding / Uitwerking Hoofdstukken I tot VI en IX (art. 1 tot 34, 56 tot 64): 01/01/2011
Hoofdstukken VII, VIII en X (art. 35 tot 55, 65): 01/08/2010

Overgangsbepalingen: art. 62 tot 64

Periode van geldigheid van 01/08/2010 tot 31/12/2018