help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Richtlijn van Toerisme Vlaanderen van 15 juni 2010 in uitvoering van artikel 11 van het besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen, meer specifiek voor de toeristisch-recreatieve projecten die gerealiseerd worden met het oog op de toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 15/06/2010
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/06/2010
Edition:2
Page:43647
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 15/06/2010

Overgangsbepalingen: art. 29




Période de vigueur du 15/06/2010 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.