help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2009 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de werkwijze van het samenwerkingscomité aangaande de "missions locales pour l'emploi" en de lokale werkwinkels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2009
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/2010
Editie:1
Pagina:2028
Advies van de Raad van State 46734
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/01/2010 tot ...