help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 november 2008 betreffende de samenstelling van het paritair comité bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/2008
Editie:2
Pagina:61730
Advies van de Raad van State 45197
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 8

Periode van geldigheid van 30/11/2008 tot ...