help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 17 juli 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/2008
Editie:2
Pagina:46528
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/09/2008 tot ...