help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/2008
Editie:1
Pagina:36005
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 43500
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2008
Art. 10, 16, 1°, 17 en 18: 01/09/2008

Overgangsbepalingen: art. 21 tot 24

Periode van geldigheid van 01/08/2008 tot ...