help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 mei 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen in Straatsburg op 9 september 1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlage 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2008
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/2008
Pagina:29870
Advies van de Raad van State 43977
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/06/2008 tot ...
Opmerkingen Voorafgaande instemming met wijzigingen van de bijlagen en de daarbij horende aanhangsels bij het verdrag die met toepassing van artikel 19 van het verdrag: zie art. 3 en art. 4 van het decreet.