help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 7. Februar 2008 zur Anpassung der Zuschuss- und Schwellenbeträge zur Bezuschussung von Verschönerungs- und Verkehrsvereinen und deren Dachverbänden sowie der Informationsbüros und Informationsstellen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 7 februari 2008 houdende aanpassing van de toelagen en spilbedragen voor de subsidiëring van verfraaiingscomités, van verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de koepelverenigingen ervan, alsmede van de informatiebureaus en informatiepunten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/2008
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2008
Pagina:24384
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...