help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 februari 2008 tot benoeming van de voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2008
Pagina:13150
Advies van de Raad van State 42422
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...