help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van 17 oktober 2007 van de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap houdende de vaststelling van de lijst van verboden substanties en middelen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 17/10/2007
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2007
Edition:1
Page:65993
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2008

Dit besluit, dat zijn rechtsgrond put uit het opgeheven BVR van 16/12/2005, blijft van kracht totdat zijn geldigheidsduur verstreken is of totdat het uitdrukkelijk opgeheven of gewijzigd wordt (zie BVR 20/06/2008, art. 93, eerste lid)

Période de vigueur du 01/01/2008 au 01/08/2008
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.