help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 november 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Presto Extravaganza", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/2007
Pagina:58724
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/11/2007

Periode van geldigheid van 26/11/2007 tot ...