help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 januari 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1952 tot bepaling van de normen overeenkomstig dewelke de wit-zwart televisie-radiouitzendingen in het Rijk moeten geschieden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/01/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1964
Pagina:1166
Advies van de Raad van State 8625
Inwerkingtreding / Uitwerking Heeft nooit gelding gehad

Periode van geldigheid van 08/02/1965 tot 01/02/1965