help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2007
Pagina:37496
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 42585 + 41345
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1 tot 16: 01/01/2008
Art. 17 tot 25: 01/09/2007

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 20/07/2007 tot ...