help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 december 1991 betreffende het overdragen van sommige bevoegdheden van de minister van Landsverdediging aan overheden van de generale staf inzake de ontwerpprocedure van wettelijke en reglementaire teksten, de geschillen- en de bezoldigingsregeling, de Staatscomptabiliteit, de schuldvorderingen, het afleveren van stamboekgegevens en het ondertekenen van administratieve akten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/12/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt