help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten

Citeertitel: "Wet op de Algemene Inspectie"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2007
Editie:3
Pagina:32637
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 36 en 37: 01/04/2001

Periode van geldigheid van 15/06/2007 tot ...
Opmerkingen