help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

Zusammenarbeitsabkommen vom 13. Dezember 2006 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Französischen Gemeinschaft, der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission über die Organisation und Finanzierung des im Gesetz über den Jugendschutz, über die Betreuung Minderjähriger, die eine als Straftat Qualifizierte Tat Begangen Haben, und über die Wiedergutmachung des durch diese tat Verursachten Schadens Festgelegten Elternpraktikums


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/2006
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/07/2007
Pagina:38315
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Het samenwerkingsakkoord treedt in werking op dezelfe dag als de artikelen 29bis en 45bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (art. 11): 02/04/2007.

Temporeel toepassingsgebied: het samenwerkingsakkoord wordt gesloten voor een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding ervan. Het wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd indien het in een bepaald termijn niet wordt opgezegd door een van de partijen. In geval van opzegging door een van de partijen of ten opzichte van een van de partijen blijft het zijn gevolgen hebben tussen de andere partijen (art. 7).

Periode van geldigheid van 02/04/2007 tot ...
Opmerkingen


Bijlage bij
Aard Datum    
DDG 07/05/2007  
DVO 25/05/2007  
W 10/05/2007  
OGGC 19/07/2007  
DCF 25/05/2007