help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 april 2007 tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2007
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/05/2007
Editie:1
Pagina:25488
Advies van de Raad van State 42212
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007 ("vanaf aanslagjaar 2008")

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...