help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 januari 1962 tot wijziging, wat het bijzonder reglement van het kanaal van Charleroi naar Brussel en vertakkingen betreft, van het koninklijk besluit van 7 september 1950 houdende bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/01/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1962
Pagina:275
Advies van de Raad van State 7656