help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 17. Juni 1991 zur Aufhebung des Artikels 2 des Königlichen Erlasses Nr. 471 vom 24. Oktober 1986 zur Begrenzung der Urlaube wegen Sonderauftrags oder zur Begrenzung der Zurdispositionsstellung wegen eines Sonderauftrags, die dem Personal der Unterrichtsanstalten und der PMS-Zentren zuerkannt werden

Decreet van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 17 juni 1991 houdende opheffing van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 471 van 24 oktober 1986 tot beperking van het aantal verloven wegens opdracht en de terbeschikkingstelling wegens opdracht, verleend aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1991
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/1991
Pagina:20906
Advies van de Raad van State 20780
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/10/1991 tot ...