help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 9. Oktober 1991 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 15. März 1974 zur Festlegung der ab dem 1. April 1972 gültigen Besoldungsgruppen für das vom Ministerium der Nationale Erziehung und der Französischen Kultur beziehungsweise vom Ministerium der Nationalen Erziehung und der Niederländischen Kultur im fortbildungsunterricht beschäftigte Personal

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 9 oktober 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 van de schalen verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/12/1991
Pagina:28931
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1991