help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités ("gezondheidsinrichtingen en -diensten" en "welzijns- en gezondheidssector")


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/11/2006
Editie:2
Pagina:60390
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/11/2006 tot ...
Opmerkingen Opschrift: de woorden "("gezondheidsinrichtingen en -diensten" en "welzijns- en gezondheidssector")" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.