help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende bijkomende basisvereisten van toepassing op bepaalde radio- en eindapparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/2006
Editie:2
Pagina:60623
Advies van de Raad van State 40900
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/11/2006 tot ...