help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. April 1995 zur Zustimmung zu folgender internationaler Rechtsakte : Sitzabkommen zwischen dem Königreich Belgien und dem Kooperationsrat der Arabischen Golfstaaten unterzeichnet zu Brüssel am 11. Mai 1993

Decreet van 18 april 1995 houdende goedkeuring van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Coöperatieraad van de Arabische Lidstaten van de Golf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1995
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1995
Pagina:28679
Advies van de Raad van State 24012
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking