help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 november 1984 tot aanvulling van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1984
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1984
Pagina:15723
Advies van de Raad van State 12636 + 14492 + 15353 + 15786
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking