help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/1999
Editie:2
Pagina:16264
  • 11/02/2014 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 27/12/2012
Advies van de Raad van State 28618
Inwerkingtreding / Uitwerking Artikelen 2, 4, §§ 2 en 3, 6, § 2, 7, 9, 10, §§1 en 2, 12, 17, § 2, 18, 19, 20, §§ 1, 3 en 4, 21, 22, §§ 1 en 2, 23, § 1, 25, §§ 2 en 3, eerste lid, laatste zin, 25, 30, § 1, 1°, en §§ 2 en 3, 32, 36 en 37: 02/06/1999 (KB 03/05/1999) (KB 29/01/2001)

Art. 2, 65°, 14/1, § 4, eerste lid, 14/2, § 4, eerste lid, 14/3, § 3, eerste lid, en 14/4, § 4, eerste lid: 55/55/5555 (W 31/07/2017)

Art. 20bis, §§ 2 tot 7: 01/04/2012 (eerste dag van het trimester na dit waarin de wet van 8 januari 2012 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.) (Art. 108, W 08/01/2012, BS 11/01/2012)


Op de datum waarop de mandaten van de voorzitter en de andere leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit aanvangen : de artikelen 3, 20, § 2, 22, § 3, 23, §§ 2 en 3, 26 tot 29, 31 en 33 tot 35

Op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 24, § 3, eerste lid, laatste zin : artikel 24, §§ 1 en 3, eerste lid, eerste en tweede zin, en leden 2 en 3

Op de datum waarop de aanwijzing van de eerste beheerder van het transmissienet in voege treedt : de artikelen 8, 10, § 3, 11, 13 en 14;

Op de datum van inwerkingtreding van het laatste van de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van artikel 4, §§ 2 en 3 : de artikelen 4, § 1, en 5, alsmede artikel 30, § 1, 2°, wat de inbreuken op artikel 4, § 1, eerste lid, betreft

Op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 6, § 2 : artikel 6, §§ 1 en 3

Op de datum van inwerkingtreding van het laatste van de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van artikel 12, § 1, laatste zin, en § 3 : de artikelen 15 en 16 (KB 29/01/2001)

Op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 17, § 2 : artikel 17, §§ 1 en 3, alsmede artikel 30, § 1, 2°, wat de inbreuken op artikel 17, § 1, betreft