help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Omzendbrief RO/97/05 van 29 juli 1997 met betrekking tot de toepassing van artikel 68, § 1, c, van het decreet van houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 1996 tot coördinatie de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Recours au Conseil d'Etat
N° Rôle
Gén.
Objet Arrêt en suspension Arrêt au fond  
76098 (22/10/1997) Schorsing - Nietigverklaring Besluit van 29 juli 1997 van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening houdende omzendbrief RO/97/05 met betrekking tot de toepassing van art.68 §1 c van het decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördinatie van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw (B.S. 23.08.1997). 79076 03/03/1999
Verwerping
121175 02/07/2003
Afstand
76073 (21/10/1997) Schorsing - Nietigverklaring Besluit van 29 juli 1997 van de Vlaamse minister van Ruuimtelijke Ordening houdende omzendbrief RO/97/05 met betrekking tot de toepassing van art.68 §1 c van het decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördinatie van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw (B.S. 23.08.1997). 79077 03/03/1999
Verwerping
114399 14/01/2003
Afstand
76031 (16/10/1997) Schorsing - Nietigverklaring Besluit van 29 juli 1997 van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening houdende omzendbrief RO/97/05 met betrekking tot de toepassing van art.68 §1 c van het decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 september 1996 tot coördinatie van de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw (B.S. van 23.08.1997) 79078 03/03/1999
Verwerping
181863 09/04/2008
Verwerping