help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 17. Dezember 1986 zur Billigung des Übereinkommens über die Einrichtung einer Europäischen Stiftung, geschehen zu Brüssel am 29. März 1982

Decreet van 17 december 1986 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Stichting, gedaan te Brussel op 29 maart 1982


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1986
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1987
Pagina:1022
Advies van de Raad van State 17609
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking