help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1999
Pagina:132
Advies van de Raad van State 28080
Inwerkingtreding / Uitwerking A) Art. 4, 6 tot 8, 11, 38, 39, 41, 47 tot 60, 65 tot 90, 93, 94, 96, tweede lid, 98, 106, 108, 128, 149, 247 en 257: 01/01/2000 (KB 24/12/1999)
B) Art. 12 tot 24: 01/01/2001 (KB 20/12/2000)
C) Art. 95, 99, 100, 101 en 102: 01/09/2000 (KB 03/09/2000)
D) Art. 117 tot 120, 129, 134 tot 138, 140 : 01/04/2001 (W 27/12/2000 gewijzigd bij W 30/12/2001)
E) Art. 12 tot 24 : 01/01/2001 (KB 20/12/2000, art. 16, 1°)
F) Art. 202 tot 210, 225, 235 tot 239 : zie art. 248
G) Art. 1, 2, 5, 9, 121 tot 127, 130 tot 133, 139, 141, 142, 197, 198 2° 3° en 6°, 258 : 05/01/1999 (art. 260, eerste lid)
H) Andere artikelen : 01/01/2001 (art. 260, vijfde lid)
Opmerking: de inwerkingtreding van art. 207 van de wet 07/12/1998 werd oorspronkelijk op 01/04/2001 vastgesteld, krachtens art. 206, vijfde lid, van dezelfde wet, ingevoegd door art. 55 van de wet 27/12/2000. Dit vijfde lid werd vervolgens gewijzigd door art. 129 van de wet 30/12/2001, waardoor art. 207 van de wet 07/12/1998 werd afgevoerd van de lijst van de artikelen die op 01/04/2001 in werking treden. Dit heeft tot gevolg dat dit artikel, overeenkomstig art. 260, zesde lid, in werking treedt op 01/01/2001.

Periode van geldigheid van 05/01/1999 tot ...