help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1991
Pagina:7483
  • 08/09/2005 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 30/11/2004
  • 06/07/1991 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 20292
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking