help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/1995
Pagina:11445
  • 29/05/2012 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 02/04/2003
Advies van de Raad van State 23010
Inwerkingtreding / Uitwerking "bij de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers"

Periode van geldigheid van 08/06/1995 tot ...