help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 13. April 2006 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen der Unterrichtsgesetzgebung über Gehaltstabellen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 13 april 2006 tot wijziging van diverse bepalingen van de onderwijswetgeving wat de weddeschalen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/2006
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2006
Pagina:42724
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2004

Periode van geldigheid van 01/09/2004 tot ...