help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot vaststelling van het model van formulier bedoeld in artikel 38, elfde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, en tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 29 van de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/08/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/2006
Pagina:42582
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2006

Periode van geldigheid van 01/09/2006 tot ...