help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 oktober 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1969 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de sociale diensten en de administratieve Secretariaten bij de Jeugdrechtbanken en de Jeugdbeschermingscomités


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/10/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/1972
Pagina:13555
Advies van de Raad van State --