help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 oktober 1952 tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1952 houdende vaststelling van de vergoedingen aan de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten verschuldigd voor keuring van zaaizaad en pootgoed voor land- en tuinbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1952
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1952
Pagina:7784
Advies van de Raad van State 3163