help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BB - 2006/08 van 6 juli 2006 - Verkiezingen van 8 oktober 2006 - Toelichtingen bij de organisatie en uitvoering van artikel 8 van de Provinciekieswet betreffende de verdeling van de kosten - Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/2006
Nummer: BB-2006/08
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2006
Editie:2
Pagina:36287
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT