help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité (van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën) van 13 juni 2006 houdende delegatie voor het aanwijzen van personeelsleden van de niveaus D en C die dagelijks leiding dienen te geven aan een ploeg personeelsleden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2006
Editie:2
Pagina:36189
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/09/2002

Periode van geldigheid van 26/09/2002 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.