help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 19 mei 2006 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 en van de attesten die door de burgemeester moeten worden afgegeven aan de kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen of hun gezinsleden die met hen samenwonen of die op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijven om andere dan beroeps- of dienstredenen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 19/05/2006
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/07/2006
Page:35577
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

TT

Période de vigueur du 17/07/2006 au 08/10/2006