help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 september 1972 betreffende het verlenen van een toelage aan tuinders en druivenkwekers, als gedeeltelijke compensatie van de verhoging der accijnsrechten op de zware gasolie (lichte fuel-oil) en ter volledige terugbetaling van de accijnsrechten op zware en extra zware stookoliën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/1972
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/1972
Pagina:11370
Advies van de Raad van State U - D