help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 mei 2006 tot wijziging van de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/05/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2006
Pagina:34133
Advies van de Raad van State 39257
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/07/2006 tot ...