help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de administrateur-generaal (van het agentschap Landbouw en Visserij) van 27 juni 2006 tot delegatie van bepaalde beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden en aangeduide verantwoordelijken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 27/06/2006
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/07/2006
Page:34080
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 30 maart 2006 houdende de delegatie van specifieke bevoegdheden inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, te weten 01/04/2006 (BVR 17/03/2006, BS 07/07/2006)

Période de vigueur du 01/04/2006 au 30/04/2015
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.