help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 augustus 1972 tot vaststelling van het bedrag der bijdragen te betalen door de gemeenten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de verenigingen van gemeenten aan het Bijzonder Kinderbijslagfonds waarbij zij aangesloten zijn voor de door hen tewerkgestelde werknemers die niet sociaal verzekeringsplichtig zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1972
Pagina:9250
Advies van de Raad van State U - D