help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2006 waarbij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/2006
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/2006
Pagina:32682
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2007 tot overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 01/10/2007

Periode van geldigheid van 01/10/2007 tot ...