help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 modifiant, en exécution de l'article 1er du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/2006
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/2006
Pagina:32671
Advies van de Raad van State 39933
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication

Periode van geldigheid van 08/07/2006 tot ...