help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 april 2006 houdende goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster toepasselijk op de andere vergoedingsplichtigen van de evenredige vergoeding bedoeld in artikel 60 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/06/2006
Editie:1
Pagina:32033
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/06/2006 tot ...